EuroCloud.cz

EuroCloud je nezávislá nezisková organizace s dvouúrovňovou hierarchickou strukturou, jejímž členem může být každá evropská země, za předpokladu dodržování statusu organizace EuroCloud.
EuroCloud Europe je evropskou organizací složenou z více než 20 národních asociací EuroCloud v celé Evropě a je domovem pro více jak 800 členů ze všech Evropy.

Odebírat novinky

Eurocloud poskytuje orientaci, pomoc a osvědčené postupy, jakožto i poskytování podpůrných služeb. Podporujeme vytváření sítě pro sdílení informací mezi zákazníky a poskytovateli Cloudových služeb po celé Evropě.

Eurocloud pomáhá poskytovatelům a zákazníkům Cloudových služeb při jejich cloud-migraci a inovacích na Evropské kvalitativní úrovni pro globální nasazení.

Naší misí je budování povědomí o Cloudu a navrhovat procesy i standardy, které budou v této oblasti později převzaty. Dále je naším cílem budování nejen pan-evropské sítě, ale i budování celého ekosystému mezi dodavateli/poskytovateli a příjemci těchto služeb.

V neposlední řadě tvoříme silné vztahy s Evropskými autoritami, Komisí či Parlamentem a tímto podporujeme rozvoj a růst celého “cloud-průmyslu”.

Eurocloud je celoevropské, dodavatelsky neutrální centrum pro sdílení informací mezi zákazníky, poskytovateli, start-upy a výzkumnými institucemi. Eurocloud udržuje trvalý dialog se všemi partnery, s cílem propojit IT a byznys.

Eurocloud šíří informace o nových byznys modelech či příležitostech zejména pro malé i střední podniky a podporuje rozvoj jednotného evropského digitálního trhu.

  • Kolik firem zálohuje svá data do cloudu na denní bázi 49%
  • Kolik firem považuje cloud za stejně bezpečný nebo bezpečnější než vlastní zdroje 87%
  • Kolik firem zálohuje svá data do cloudu na měsíční či týdenní bázi 68%

EuroCloud udržuje trvalý dialog se všemi partnery, s cílem propojit

IT a byznys z pohledu poskytovaní cloudových služeb a jejich

důvěryhodnosti.

Andrej Hyben

President EuroCloud CZ

Na čem nám záleží

t

Právní spolehlivost

Daní za flexibilitu je určité omezení v disponování s podmínkami v rámci poskytování služeb a omezení možností přizpůsobit cloudové aplikace potřebám zákazníka. Pomůžeme Vám s implementací a právními předpisy.

Spokojenost partnerů

Jakým způsobem mezi sebou může komunikovat dodavatel a zákazník? Jak určit kde jsou data v cloudu? Jak obhájit bezpečnost řešení? Na tyto otázky známe odpovědi.

Znalostní společnost

Znalostní společnost je koncepce, která vzdeláváním vede k rozvoji a zdokonalování. Nabízíme databázi znalostí o cloudu a poradenství při implementaci řešení.

Cloud v bankovním sektoru

Technologická transformace ke cloudům zdomácněla napříč celým byznys spektrem. Rozdíl mezi bankovním a například telco sektorem je v míře akceptace změny a ochoty přesunout data z fyzických serveroven do cloudu. Hospodárnost a efektivita využívaného prostoru však nutí...

číst více

Pohled do nitra StarAuditu

Cloud Computing. Inovace jsou motorem hospodářství a jejich implementace představuje pohonnou látku hospodářského úspěchu. Cloud Computing je součástí megatrendu, který propojuje zákazníky a poskytovatele novým způsobem poskytování IT. Trh očekává nová inovativní...

číst více

Cloud Computing – základní rozdělení

Poskytovatelé Cloud Computingu nabízí své služby přes tři různé typy modelů a to IaaS, SaaS a PaaS. Těmto modelům se říká tzv.„servicemodels“. Dále existují Cloudy z pohledu tzv. vývojových modelů, a to jsou typy veřejný, soukromý a hybridní Cloud. Existují také...

číst více

Co je to Cloud Computing

Cloud Computing je nová cesta distribuce zdrojů výpočetní techniky, ale rozhodně to není nová technologie. Jedná se o filozofii, která definuje služby nabízející výpočetní výkon, datové úložiště, aplikace a prostředí pro jejich vývoj dle potřeby zákazníka. Podstatou...

číst více

Katalog služeb

Členové EuroCloud CZ mají právo čerpat výhody a služby, které poskytuje EuroCloud Czech Republic (ECCZ). Konkrétní služby jsou uvedeny v rámci tohoto dokumentu. Jakmile vznikne dohoda o poskytovaní služeb, není možné o těchto službách vyjednávat na národní úrovni,...

číst více

Neváhejte se ozvat

Pokud máte zájem se s nami spojit, budeme rádi když tak udeláte pomocou nasledovního odkazu.

Email
EU Icon Czech Icon