Cloud v bankovním sektoru

Technologická transformace ke cloudům zdomácněla napříč celým byznys spektrem. Rozdíl mezi bankovním a například telco sektorem je v míře akceptace změny a ochoty přesunout data z fyzických serveroven do cloudu. Hospodárnost a efektivita využívaného prostoru však nutí...
Pohled do nitra StarAuditu

Pohled do nitra StarAuditu

Cloud Computing. Inovace jsou motorem hospodářství a jejich implementace představuje pohonnou látku hospodářského úspěchu. Cloud Computing je součástí megatrendu, který propojuje zákazníky a poskytovatele novým způsobem poskytování IT. Trh očekává nová inovativní...
Cloud Computing – základní rozdělení

Cloud Computing – základní rozdělení

Poskytovatelé Cloud Computingu nabízí své služby přes tři různé typy modelů a to IaaS, SaaS a PaaS. Těmto modelům se říká tzv.„servicemodels“. Dále existují Cloudy z pohledu tzv. vývojových modelů, a to jsou typy veřejný, soukromý a hybridní Cloud. Existují také...
Co je to Cloud Computing

Co je to Cloud Computing

Cloud Computing je nová cesta distribuce zdrojů výpočetní techniky, ale rozhodně to není nová technologie. Jedná se o filozofii, která definuje služby nabízející výpočetní výkon, datové úložiště, aplikace a prostředí pro jejich vývoj dle potřeby zákazníka. Podstatou...
Katalog služeb

Katalog služeb

Členové EuroCloud CZ mají právo čerpat výhody a služby, které poskytuje EuroCloud Czech Republic (ECCZ). Konkrétní služby jsou uvedeny v rámci tohoto dokumentu. Jakmile vznikne dohoda o poskytovaní služeb, není možné o těchto službách vyjednávat na národní úrovni,...
Způsob podpory organizace EuroCloud Czech Republic

Způsob podpory organizace EuroCloud Czech Republic

Partnerské pakety Na této formě spolupráce se podílejí společnosti/korporace, které chtějí být propagovány organizací EuroCloud Czech Republic, ale není v jejich zájmu starat se o rozvoj cloudových služeb. Gold partner Možná participace na přípravě všech odborných...
Co můžete čekat od EuroCloud Czech Republic

Co můžete čekat od EuroCloud Czech Republic

Jaké možnosti EuroCloud CZ přináší ECCZ ve své podstatě představuje možnosti široké spolupráce v několika oblastech. Z hlediska marketingu CC vytváříme propagační platformu pro šíření inovací v oblasti sdílené infrastruktury. V rámci organizace EuroCloud Europe se...

Porovnání cloudových uložišť 2017

Při rozhodování, jakého zvolit poskytovatele cloudového uložiště, aby splňoval naše očekávání a byl na míru z hlediska očekávaných potřeb, je cena jedním z nejdůležitějších faktorů. Nejvíce zákazníků lze přilákat na nabídku poměrně velkého úložného místa, které je...

Vyšlete svá data do oblak!

Přemýšlíte, jak naložit se svými daty? Oblast poskytování cloudových služeb se na poli moderních technologií stává stále více populární a kontinuálně získává přízeň nových segmentů, ať už se jedná o velké korporace, malé či střední podniky, jedince, start-upy nebo...
EU Icon Czech Icon