Cloud Computing. Inovace jsou motorem hospodářství a jejich implementace představuje pohonnou látku hospodářského úspěchu. Cloud Computing je součástí megatrendu, který propojuje zákazníky a poskytovatele novým způsobem poskytování IT.

Trh očekává nová inovativní řešení, která poskytují možnost nabízet zákazníkům nové typy služeb ve velmi krátkém čase, tak aby reagovaly na potřeby zákazníka. Toto dáva šanci k většímu nasazení cloudových služeb, přičemž je však nutná změna ve vnímání zákazníků ohledně vlastnění a umístění IT infrastruktury. Kromě tohoto aspektu je potřeba zabezpečit i možnost vyzkoušení si nové služby, zda je dostatečně vyzrálá, případně bezpečná na propojení v rámci podnikové infrastruktury. Je nutné ujistit se, že služba je dostatečně spolehlivá, abychom mohli s její pomocí zabezpečit inovaci našich podnikových procesů.

S masovým rozšířením internetových služeb se tento problém stává mnohem výraznějším, protože nejsme často úplně schopni ověřit důvěryhodnost poskytovatele konkrétní služby a stejně tak i její zabezpečení. Na jakých technologiích je služba poskytována, kde jsou umístěny zálohy a jakým způsobem je řešený celý proces zabezpečení služby. To co jsme schopni jako zákazníci vidět je pouze vnější vzhled služby a její použitelnost. To je pro masovější nasazení v rámci podnikové infrastruktury málo.

Mezi poskytovateli a uživateli se často řeší otázky, které jsou zaměřené na bezpečnost, datovou bezpečnost, správné nastavení smluv při implementaci, soulad se všemi relevantními legislativními omezeními, atd.

Témata jak profesionální je řízení IT, jak transparentní jsou procesy na straně poskytovatele služeb (backup a archivace, řešení problémů, exit strategie, service level agreement, řízení výkonnosti a další) je nevyhnutné znát v momentě, kdy se rozhodujeme o nasazení služby do podnikové infrastruktury. Za tímto účelem EuroCloud vytvořil auditní standard pro SaaS (software as a service), který se zaměřuje právě na výše popsané aspekty cloudových služeb. Oblast softwaru jako služby v sobě zahrnuje množství komponentů Cloud Computingu, a to počínaje platformou, přes infrastrukturu až po konkrétní softwarové aplikace.

Tento standart je poskytovaný poradenským firmám, auditorům a jiným institucím jakožto základ pro jejich implementaci cloudových služeb. Obsahuje katalog otázek, na které je potřeba najít odpověď při rozhodování o zakoupení služby.

Kdo by měl být testovaný? Zákazníci očekávají od svých dodavatelů cloudových služeb vysoké standardy kvality a bezpečnosti služeb. Konkrétně v SaaS StarAuditu jsou hodnoceny jednotlivé oblasti poskytování služeb.

Podle bodového systému může poskytovatel služby získat od jedné až do pěti hvězdiček. Tak jako to je v případě hotelových služeb.

StarAudit nabízí kompletní certifikační systém na základě požadavků cloudových služeb, který byl vytvořený ve spolupráci mezi poskytovateli a uživateli tak, aby byly certifikované služby maximálně důvěryhodné pro nasazení v podnikové praxi.

Tréningové centrum EuroCloud StarAudit

EuroCloud je první organizací, která nabízí certifikaci cloudových služeb v Evropě pod názvem StarAudit, jehož primárním cílem je vytvářet a udržovat důvěru dodavatelů cloudových služeb a jejich zákazníky. EuroCloud Europe (ECE) se věnuje otázce akceptace cloudových služeb na mezinárodních trzích a podpoře zákaznicky orientovaných cloudových služeb a řešení zákaznických požadavků vůči poskytovatelům cloudových služeb. Podstatou ECSA a auditu cloudových služeb je zabezpečení ověřitelného kvalifikovaného hodnocení kvality cloudových služeb. Od prosince 2014 se společnost ITMG, s.r.o. stala v Evropě první certifikovanou vzdělávací organizací, která vzdělává laiky a specialisty v oblasti Cloud služeb.

 

 

EU Icon Czech Icon